↑ Terug naar Meer over Flash back!

Bestuur

Anneke van Aalderen – secretaresse

Monique van Heiningen – penningmeester

Annemieke de Lucia- voorzitter

Francis van den Heuvel – lid

Overige informatie:
Bankgegevens:
ING-Bank rek. NL98 INGB 0000909862
Kosten lidmaatschap per kwartaal € 45,-
Ieder lid krijgt bij inschrijving een set met liedteksten, inschrijfkosten € 10,-.

Popkoor Flash Back! staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27192936